GIỚI THIỆU NGÀNH THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE

 • Tên ngành, nghề: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
 • Mã ngành, nghề: 5480218
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
 • Thời gian đào tạo:
  • Theo niên chế: 02 năm
  • Theo tín chỉ: 01 đến 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành Thiết kế và quản lý website có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ: Xây dựng và bảo trì website.
 • Có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc cao hơn

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.
 • Mô tả, phân tích được trang web và quy trình thiết kế website
 • Lựa chọn, đánh giá các mô hình website phù hợp với đối tượng chủ thể của website.

Về kỹ năng:

 • Xây dựng và bảo trì website.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có ý thức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của tổ chức, trung thực và có ý thức kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn điện trong lĩnh vực nghề nghiệp.
 • Tuân thủ các quy định của nhà nước về an ninh mạng.
 • Làm việc độc lập hay theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc về lĩnh vực công nghệ thông tin tại:

 • Công ty thiết kế web, ứng dụng web.
 • Công ty thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học: 19 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.185 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 435 giờ
 • Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 972 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MHTên môn học
ICác môn học chung
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng - AN
MH05Tin học
MH06Tiếng Anh
IICác môn chuyên môn
II.1Môn cơ sở
MH07Thiết kế và xử lý ảnh web
MH08Thiết kế bố cục trang web
MH09Lập trình cơ bản
II.2Môn chuyên môn
MH10Mạng máy tính
MH11Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
MH12Tổ chức và thiết kế website
MH13Quản trị webserver và mailserver
MH14Thiết kế web bằng mã nguồn mở
MH15Lập trình PHP & MySQL
MH16Phát triển ứng dụng web
MH17Thực tập sản xuất
II.3Môn tự chọn
MH18Lập trình ASP.NET
MH19Hệ điều hành

4. Phòng thực hành

5. Video giới thiệu

tdh-cntt : 11-09-2021 61