GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 • Tên ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
 • Mã ngành: 5510313
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
 • Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp về kiến thức cơ sở và chuyên ngành về năng lượng tái tạo, có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực năng lượng, có khả năng học tập nâng cao trình độ

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Mô tả và phân tích được các bộ biến đổi điện năng, Nguồn dự phòng – Hệ ATS, Thiết bị điều khiển trong hệ thống năng lượng mặt trời
 • Lựa chọn được các phương án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

Về kỹ năng:

 • Thi công và lắp đặt được hệ thống năng lượng mặt trời thông qua các bản vẽ.
 • Vận hành, bảo dưỡng, khắc phục được các sai hỏng trong hệ thống năng lượng mặt trời.
 • Sửa chữa được các bộ biến đổi điện năng, Nguồn dự phòng – Hệ ATS, Thiết bị điều khiển.
 • Có khả năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Về thái độ:

 • Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.
 • Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Công nghệ kỹ thuật năng lượng mặt trời, có khả năng làm việc ở các vị trí:

 • Kỹ thuật viên trong các nhà máy chế tạo, lắp ráp, thi công hệ thống năng lượng mặt trời
 • Chuyên viên tư vấn dịch vụ sửa chữa và bảo trì năng lượng mặt trời.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học: 19 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.185 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 341 giờ
 • Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 844 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MHTên môn học
ICác môn học chung
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng - AN
MH05Tin học
MH06Tiếng Anh
IICác môn chuyên môn
II.1Môn cơ sở
MH07Kỹ thuật điện - điện tử
MH08Năng lượng tái tạo
MH09Điện cơ bản
II.2Môn chuyên môn
MH10Cung cấp điện
MH11Thiết bị biến đổi điện năng
MH12Kỹ thuật lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời
MH13Thiết bị điều khiển
MH14Kỹ thuật lập trình PLC
MH15Kỹ thuật vi điều khiển
MH16Sửa chữa nguồn dự phòng - Hệ ATS
MH17Thực tập sản xuất
II.3Môn tự chọn
MH18CAD kỹ thuật
MH19Vẽ thiết kế điện

4. Phòng thực hành

5. Video giới thiệu

tdh-cntt : 06-09-2021 34