GIỚI THIỆU NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Tên ngành: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
 • Mã ngành: 5210402
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.
 • Thời gian đào tạo: 
  • Theo niên chế: 02 năm
  • Theo tín chỉ: 01 đến 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp có năng lực thiết kế được sản phẩm nhận dạng thương hiệu của ngành Thiết kế đồ họa; có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa trên máy tính.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của ngành Thiết kế đồ họa.
 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc ngành Thiết kế đồ họa.

Về kỹ năng:

 • Lắp ráp, cài đặt và xử lý các sự cố máy tính cá nhân.
 • Cài đặt và sử dụng được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Indesign, 3D max.
 • Thiết kế được các sản phẩm đồ họa như: Logo, danh thiếp, nhãn bao bì, bảng quảng cáo, dàn trang sách - báo, giao diện cho các trang web.
 • Có khả năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.
 • Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về thiết kế đồ họa, có khả năng làm việc ở các vị trí:

 • Nhân viên công ty chuyên về thiết kế quảng cáo, in ấn sản phẩm
 • Nhân viên nhà xuất bản sách báo, tạp chí
 • Các studio ảnh nghệ thuật
 • Các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế giao diện web.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học: 19 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1170 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 442 giờ
 • Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 949 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MHTên môn học
ICác môn học chung
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng - AN
MH05Tin học
MH06Tiếng Anh
IICác môn chuyên môn
II.1Môn cơ sở
MH07Xử lý ảnh cơ bản
MH08Thiết kế bố cục trang web
MH09Mỹ thuật cơ bản
II.2Môn chuyên môn
MH10Thiết kế quảng cáo
MH11Thiết kế sản phẩm
MH12Biên tập ảnh nghệ thuật
MH13Lắp ráp và cài đặt máy tính
MH14Thiết kế hệ thống nhận dạng thương hiệu và quảng cáo
MH15Đồ họa 3D
MH16Kỹ thuật dàn trang
MH17Thực tập sản xuất
II.3Môn tự chọn
MH18Nghệ thuật sắp đặt chữ
MH19Cơ sở dữ liệu

4. Phòng thực hành

5. Video giới thiệu

Tham khảo chương trình tín chỉ với thời gian đào tạo là 1 năm, đối tượng tốt nghiệp THPT https://cntt.nhct.edu.vn/noi-dung/gioi-thieu-nganh-thiet-ke-do-hoa--tin-chi-1-nam--3268.html

 

tdh-cntt : 01-09-2021 108