GIỚI THIỆU NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 • Tên ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG
 • Mã ngành: 5480205
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
 • Thời gian đào tạo:
  • Theo niên chế: 02 năm
  • Theo tín chỉ: 01 đến 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ trung cấp yêu cầu người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của Ngành Tin học ứng dụng; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức thực tế và lý thuyết tương đối rộng trong phạm vi của NgànhTin học ứng dụng.
 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hoá, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

Về kỹ năng:

 • Cài đặt và xử lý các sự cố của hệ điều hành windows trên máy tính cá nhân.
 • Sử dụng được các phần mềm phát triển các ứng dụng trên windows và thiết bị di động.
 • Sử dụng Word, Excel, PowerPoint, email thành thạo trong công việc văn phòng.
 • Vận hành và bảo trì được hệ thống mạng máy tính văn phòng.
 • Thiết kế web bằng Wordpress
 • Có khả năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.
 • Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn.
 • Đánh giá được các hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Tin học ứng dụng, có khả năng làm việc ở các vị trí:

 • Nhân viên công ty chuyên về lắp đặt, bảo trì máy tính.
 • Nhân viên văn phòng.
 • Nhân viên phát triển các ứng dụng trên windows và thiết bị di động hệ điều hành Android.
 • Nhân viên thiết kế web sử dụng mã nguồn mở.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học: 18 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1170 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 442 giờ
 • Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 949 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MHTên môn học
ICác môn học chung
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng - AN
MH05Tin học
MH06Tiếng Anh
IICác môn chuyên môn
II.1Môn cơ sở
MH07Lập trình cơ bản
MH08Mạng máy tính
MH09Xử lý ảnh cơ bản
II.2Môn chuyên môn
MH10Tin học văn phòng
MH11Lắp ráp cài đặt máy tính
MH12Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
MH13Lập trình Windows Form
MH14Audio video
MH15Thiết kế web mã nguồn mở (WordPress)
MH16Lập trình thiết bị di động android cơ bản
MH17Thực tập sản xuất
II.3Môn tự chọn
MH18Lập trình thiết bị di động android nâng cao
MH19Mạng không dây

4. Phòng thực hành

5. Video giới thiệu

Tham khảo chương trình tín chỉ với thời gian đào tạo là 1 năm, đối tượng tốt nghiệp THPT https://cntt.nhct.edu.vn/noi-dung/gioi-thieu-nganh-tin-hoc-ung-dung---tin-chi-1-nam--3248.html

tdh-cntt : 01-09-2021 103