GIỚI THIỆU NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 • Tên ngành: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
 • Mã ngành: 5320106
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
 • Thời gian đào tạo:
  • Theo niên chế: 02 năm
  • Theo tín chỉ: 01 đến 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Đào tạo kỹ thuật viên trung cấp ngành Truyền thông đa phương tiện có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp.
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ:
  • Là thành viên phụ trách lĩnh vực thiết kế, quản lý và cập nhật trang web trong cơ quan, doanh nghiệp.
  • Là thành viên phụ trách lĩnh vực xử lý phim, ảnh, đồ họa 3D.
  • Là thành viên trong các dự án sản xuất các sản phẩm đa truyền thông tại các công ty chuyên về Truyền thông đa phương tiện.
 • Có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc cao hơn

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.
 • Mô tả, phân tích được trang web và quy trình thiết kế website
 • Lựa chọn phương pháp xử lý, đánh giá thiết kế ảnh và các mô hình 3D phù hợp với đối tượng chủ thể trong sản phẩm tra truyền thông.
 • Mô tả, phân tích được qui trình sản xuất biên tập phim và sản xuất các sản phẩm đa truyền thông.

Về kỹ năng:

 • Xây dựng website và lập trình xử lý ứng dụng và quản trị các trang web tạo môi trường để phát các sản phẩm đa truyền thông.
 • Có năng lực quay phim, biên tập âm thanh và dựng phim.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa ứng dụng 3D để thiết kế các sản phẩm đa truyền thông.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, có tác phong lao động công nghiệp và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có ý thức công dân, cộng đồng, tôn trọng pháp luật và các quy định của tổ chức, trung thực và có ý thức kỷ luật cao, hợp tác chia sẽ với cộng đồng, chấp nhận công việc sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an toàn điện trong lĩnh vực nghề nghiệp.
 • Tuân thủ các quy định của nhà nước về an ninh mạng.
 • Làm việc độc lập hay theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định sẵn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc về lĩnh vực công nghệ thông tin đa truyền thông tại:

 • Công ty đa truyền thông, công ty thiết kế web và ứng dụng website.
 • Công ty sản xuất chương trình truyền thông tiếp thị.
 • Công ty sản xuất chương trình tổ chức sự kiện.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

 • Số lượng môn học: 21 môn
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1200 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 428 giờ
 • Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 996 giờ

3.Nội dung chương trình:

Mã MHTên môn học
ICác môn học chung
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng - AN
MH05Tin học
MH06Tiếng Anh
IICác môn chuyên môn
II.1Môn cơ sở
MH07Thiết kế ảnh kỹ thuật số
MH08Mạng máy tính
MH09Kỹ thuật lập trình Java
II.2Môn chuyên môn
MH10Quản lý dự án tin học
MH11Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
MH12Xuất bản website
MH13Đồ họa 3D
MH14Thiết kế tương tác người dùng
MH15Phát triển ứng dụng web 1
MH16Audio - Video
MH17Phát triển ứng dụng web 2
MH18Thực tập sản xuất
II.3Môn tự chọn
MH19Biên tập và hiệu ứng phim
MH20Hệ điều hành

4. Phòng thực hành

5. Video giới thiệu

Tham khảo chương trình tín chỉ với thời gian đào tạo là 1 năm, đối tượng tốt nghiệp THPT https://cntt.nhct.edu.vn/noi-dung/gioi-thieu-nganh-truyen-thong-da-phuong-tien--tin-chi-1-nam--3269.html

tdh-cntt : 01-09-2021 57